בית אבות אוניברסיטאי

מרכז אקדמי המשותף לחוג לגרונטולוגיה של אוניברסיטת חיפה ולבית האבות הספרדי הופך אותנו לבית אבות אוניברסיטאי, כחלק משיתוף הפעולה בין בית האבות ואוניברסיטת חיפה.

בראש הפרויקט ומאז היוסדו (2006), עומדת מרצה מובילה מהחוג לגרונטולוגיה.
בעלי התפקידים והמדענים בתחום עיסוקנו, המגיעים כאורחי הפרויקט, מהווים הכרה בחשיבות קיומו ובתרומתו לדיירי בית האבות הספרדי, בהלימה לחזוננו “לשאת את דגל הזקנה“.

במסגרת הפרויקט, משמש בית האבות כשדה התנסות, מחקר ולמידה עבור סטודנטים במקצועות קליניים של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.

ימי עיון וכנסים המתקיימים בבית האבות ובאוניברסיטה, בהם מוצגים ממצאי מחקרים אלו, מהווים חלק נוסף של הפרויקט, באמצעותם זוכה הצוות מנגישות לידע מדעי עדכני, המיושם בעבודתו, לרווחת הדיירים ובני משפחותיהם.


במסגרת הפרויקט פוקדים את בית האבות מאות סטודנטים בשנה, מקיימים תחלופת מידע שוטפת עם צוות בית האבות ומבטיחים בכך עדכון שוטף של הידע הרלוונטי לטיפול בקשישים ובני משפחותיהם.


הפרויקט באמצעות ראשו, מקיים שיתוף פעולה הדוק עם הפקולטה לרפואה בטכניון ובמסגרתו מודרכים מדי שנה בבית האבות סטודנטים לרפואה ומתמחים ברפואת המשפחה.