העדה היהודית הספרדית חיפה

עמותת “העדה היהודית הספרדית חיפה” (ע”ר) נוסדה בשנת  1872 כאגודה עותומאנית. עם קום המדינה הפך הארגון לאגודה שיתופית ומשנת 1982 הוא רשום כעמותה הפועלת תחת רשם העמותות.

חברי העמותה, רובם ככולם מתנדבים, עוסקים בתמיכה לאוכלוסיות נזקקות, קידום החינוך לילדי הגיל הרך, היסודי והתיכון, סיוע לסטודנטים, מתן שיעורי עזר במקצועות הליבה לתלמידים, סיוע להורים,טיפול ותמיכה בקשישים ובקידום פעולות רווחה והטמעת מורשת ישראל בקרב בני נוער ואוכלוסיית העולים החדשים.

מפעלי העמותה מתקיימים ללא מטרת רווח ולפיכך, ההכנסות מפעילויות אלו מושקעות בחזרה בהמשך פיתוחן ולמימון מפעלי ההתנדבות הנוספים של העדה.

ראשי העמותה הם חברי ועד העדה היהודית הספרדית חיפה (המשמשים כוועד מנהל של העמותה) אנשי ציבור, מתנדבים המקדישים את זמנם, ניסיונם ומרצם, בצנעה ובתחושת שליחות למען הקהילה והעזרה לזולת.

בראש העמותה, עומד עו”ד יוסף גילאור המשמש כיו”ר וועד העדה, יו”ר מועצת העדה, ויו”ר הנהלת בית האבות הספרדי.

עו”ד גילאור ממשיך מסורת משפחתית (אביו היה מראשי העדה בעבר) כך גם חלק מחבריו, צאצאי משפחות חיפאיות וותיקות שהקימו את הארגון בחיפה של סוף המאה ה 19.